Про Тийм| За Феновете| За Контакти| Каталог
За актуална информация посете www.tt-shop.org .
Почти месеци преди влизането в сила на забраната за свежото лепене, Андро пуска Plasma – първата си гума за „новото време”. Plasma има ефекта на свежото лепене вграден вътре – гумата не се нуждае от свежо лепене. Plasma е произведена с Tensor Bios технология и има вградени две изключителни характеристики:
Интегрирана сила на свежо лепило
Действието на ефекта на свежото лепене – масивно увеличаване на скоростта и въртенето – е интегрирано в Plasma. Тестове докават, че 70% от потенциалното увеличаване на действието на максималното свежо лепене (7 пъти нанасяне) е перманентно внедрено в Plasma чрез производствения процес. Първокласни състезатели са изследвали гумата подробно и са потвърдили, че с Plasma могат да се откажат от свежото лепене без да се налага да променят техниката си.
ITTF изисквания
Bios логото отговаря за екологичността на гумите. Plasma гумите са анализирани за наличие на органични разтворители. Те са знчително по-малко от допустимите стойности определени от ITTF за бъдещето.
RASANT
HEXER Гуми
SHIFTER Гуми
BACKSIDE Гуми
ROXON Гуми
BLOWFISH Гуми
PLASMA Гуми
NIGHTMARE
CHAOS Гуми
REVO FIRE
Impuls Гуми
OUT Гуми
ROCKET